Tất cả thí sinh đăng ký thi THPT sẽ được hỗ trợ dựa trên số môn thi mà các sĩ tử sẽ phải tham gia.

Theo đó, mỗi thí sinh sẽ hỗ trợ kinh phí với mức hỗ trợ là 25.000 đồng/môn thi x bình quân 5 môn thi = 125.000 đồng. Kinh phí trên trích từ nguồn ngân sách nhà nước Trung ương hỗ trợ, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm thi tổ chức cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do các trường đại học chủ trì (gọi là cụm thi đại học).

Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên, học viên về các tỉnh tham gia tổ chức thi tại các cụm thi đại học theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được xem xét hỗ trợ phí.

ky-thi-thpt-quoc-gia_1.jpg

Toàn bộ thí sinh của kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 sẽ được hỗ trợ chi phí thi.

Bộ Giáo dục- Đào tạo cũng quy định rõ nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi. Theo đó, mức chi nhập xử lý dữ liệu kỳ thi ban đầu và xử lý kết quả thi tối đa 4.000 đồng/thí sinh; mức chi công tác thư ký, văn phòng phẩm cho kỳ thi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi; mức chi phí in sao đề thi (bao gồm cả ban in sao đề thi, công an bảo vệ việc in sao đề thi) tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi; mức chi nước uống, thuốc y tế cho các thí sinh tham gia kỳ thi tối đa 3.000 đồng/thí sinh/đợt thi…

Ngoài ra, kinh phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được ghi cụ thể. Ngân sách địa phương đảm bảo tổ chức các cụm thi dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 do sở giáo dục và đào tạo chủ trì. Trường hợp sở GD&ĐT không tổ chức thi riêng cho các học sinh này mà ghép chung vào cụm thi đại học thì địa phương có trách nhiệm thanh toán chi phí tổ chức thi cho các cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì cụm thi theo số lượng thí sinh dự thi, mức thanh toán cho 1 thí sinh tương đương với mức thu lệ phí và mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bình quân cho 1 thí sinh tham dự kỳ thi tại các cụm thi đại học (60.000 đồng/thí sinh/môn thi).

Tin Tin


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
cuocsongtre.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google