Phụ nữ là người luôn biết hi sinh vì chồng con, hết lòng vì chồng con, thậm chí có thể trở thành siêu nhân vì người đàn ông mà mình yêu thương.

 
cuocsongtre.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google