Dưới đây là các hình minh họa sự khác biệt giữa du lịch truyền thống và du lịch hiện đại đó là đi theo tour và phượt tự do.

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 1

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 2

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 3

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 4

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 5

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 6

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 7

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 8

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 9

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 10

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 11

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
cuocsongtre.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google